AVG - ABOS-Anna Paulowna

Anna Paulowna e.o.
Ga naar de inhoud

AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) van kracht. Deze Europese wet vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle organisaties die met persoonsgegevens werken, moeten zich houden aan de regels van de AVG. Dus ook de vereniging ABOS-Anna Paulowna..

ABOS-Anna Paulowna verwerkt persoonsgegevens van de leden. Deze gegevens worden bijgehouden in onze ledenadministratie. Zonder deze gegevens kunnen wij onze leden bijvoorbeeld geen verenigingsblad bezorgen of uitnodigen voor activiteiten.

Welke gegevens verwerkt de ABOS-Anna Paulowna?
De persoonsgegevens die wij in ons systeem bij houden zijn de naam, adres en geboortedatum van onze leden. En, als het lid een machtiging heeft ondertekend, het bankrekeningnummer. Dit zijn reguliere persoonsgegevens.

De zogenoemde bijzondere persoonsgegevens noteren wij niet. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld: medische informatie, afkomst, politieke voorkeur, geloofsovertuiging. Organisaties die met dergelijke gegevens werken, moeten aan zeer strenge eisen voldoen.
ABOS-Anna Paulowna gaat heel zorgvuldig om met de gegevens van zijn leden. Persoonsgegevens zullen nooit zonder toestemming worden verstrekt aan partijen buiten onze vereniging.
Of leest u de brochure AVG in een notendop.
Terug naar de inhoud