Wmo - ABOS-Anna Paulowna

Anna Paulowna e.o.
Ga naar de inhoud

Wmo

Hulp en ondersteuning
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt hulp en ondersteuning, bijvoorbeeld in het huishouden. Ook ondersteunt de Wmo mantelzorgers en vrijwilligers die zich inzetten voor familie, vrienden of mensen in de buurt.

Kom ik in aanmerking voor de Wmo?
U komt in aanmerking voor hulp en ondersteuning als u in het dagelijks leven moeite hebt: met het huishouden; met lopen of bewegen in en om het huis; in het plaatselijk vervoer; bij het ontmoeten van mensen.

Voorbeelden van ondersteuning en hulp
De Wmo biedt hulp en ondersteuning zodat de burger een huishouden kan voeren, zich in en om de woning en in zijn naaste omgeving kan verplaatsen en kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

Ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers
Daarnaast biedt de Wmo ondersteuning aan mensen die zich inzetten voor hun medemens of buurt. Het gaat bijvoorbeeld om mantelzorg en vrijwilligerswerk.
Sinds de invoering van de Wmo hebben gemeenten de taak om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen. Elke mantelzorger kan - in een of andere vorm - rekenen  op ondersteuning die aansluit bij zijn of haar situatie. Dat kan met:
Sinds de invoering van de Wmo hebben gemeenten de taak om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen. Elke mantelzorger kan - in een of andere vorm - rekenen  op ondersteuning die aansluit bij zijn of haar situatie. Dat kan met:
  • materiĆ«le hulp;
  • een financiĆ«le tegemoetkoming of
  • respijtzorg (vervangende zorg zodat de mantelzorger even aan zijn zorgplicht kan ontsnappen).
  • voorkomen van terugval;
  • mensen via begeleiding helpen aan werk, zelfstandig onderdak en een toekomstperspectief.

Bezwaar maken tegen een beslissing over hulp uit de Wmo
Het kan gebeuren dat de gemeente vindt dat u niet in aanmerking komt voor ondersteuning uit de Wmo. Ook kan de gemeente ondersteuning regelen die u niet wilt. Dan kunt u bezwaar maken tegen de beslissing over hulp uit de Wmo. Uw gemeente kan u vertellen waar u klachten en bezwaren kunt indienen.

Aanvragen Wmo en eigen bijdrage
Voor het aanvragen van ondersteuning via de Wmo gaat u naar uw gemeente. Deze bepaalt in overleg met u of u ondersteuning krijgt en welke vormen van ondersteuning u nodig heeft.
U kunt hiervoor terecht bij het Wmo-loket in uw gemeente.

Gesprek met de gemeente
Bij het Wmo-loket krijgt u informatie en advies over algemene en individuele voorzieningen. Ook ondersteunt de consulent van het Wmo-loket u bij het aanvragen van voorzieningen. Samen met de Wmo-consulent kijkt u wat uw situatie is en wat uw behoefte aan ondersteuning is. En hoe u hier iets aan kunt doen.
Voordat u met de Wmo-consulent in gesprek gaat, kunt u thuis vast nadenken over uw vraag. Waar heeft u moeite mee? Wat zijn de dingen die u nodig heeft? En hoe zou u dit kunnen oplossen?
Met deze brochure kunt u zich voorbereiden op het gesprek met de Wmo-consulent.

Kiezen tussen persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura
Komt u in aanmerking voor hulp uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan zijn er 2 mogelijkheden om de ondersteuning te regelen.
U kunt kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Een pgb is een bedrag waarmee u zelf de ondersteuning kunt inkopen bij wie u maar wilt.

U kunt er ook voor kiezen om het regelwerk aan de gemeente over te laten. De gemeente bepaalt dan bijvoorbeeld wat voor soort rolstoel u krijgt, of wie u gaat helpen in de huishouding. Dit heet: 'zorg in natura'.

Met uw pgb voor hulp bij het huishouden kunt u bijvoorbeeld iemand inhuren die u helpt in het huishouden. Dat kan een professionele kracht zijn, maar ook een kennis of een familielid. Met een pgb kunt u ook een andere rolstoel of scootmobiel kopen dan de modellen uit het standaardpakket van de gemeente.

Eigen bijdrage in de Wmo
Met uw pgb voor hulp bij het huishouden kunt u bijvoorbeeld iemand inhuren die u helpt in het huishouden. Dat kan een professionele kracht zijn, maar ook een kennis of een familielid. Met een pgb kunt u ook een andere rolstoel of scootmobiel kopen dan de modellen uit het standaardpakket van de gemeente.
Soms moet u een eigen bijdrage betalen voor huishoudelijke hulp of het gebruik van een hulpmiddel. Uw gemeente bepaalt of u een eigen bijdrage
voor de Wmo moet betalen en hoeveel.


Terug naar de inhoud