OVER ONS - ABOS-Anna Paulowna

Anna Paulowna e.o.
Ga naar de inhoud

OVER ONS

Door de toenemende vergrijzing wil de overheid bezuinigen en komen voorzieningen als zorg, pensioenen en uitkeringen behoorlijk onder druk te staan.
Namens onze achterban maken wij ons sterk voor een goed ouderenbeleid.
We behartigen de belangen van onze leden op verschillende vlakken zoals gezondheid, inkomen, wonen & mobiliteit, en participatie.
Daarbij staan de uitgangspunten keuzevrijheid en zelfstandigheid van senioren centraal. Om te weten wat er bij onze achterban leeft, houden wij regelmatig ledenraadplegingen.

Met ons informatieblad de UITKIJK, website, digitale nieuwsbrieven, voor-lichting- en ontspanningsmiddagen, ééndaagse reizen, multidisciplinair overleg, hulp en advies aan leden met vragen proberen we die doelen te bereiken.

LIDMAATSCHAP

PRIVACY STATEMENT

AVG

BESTUUR